Komisia mládeže
SsFZ-KM-2018/2019-0075
Námietka TJ Nenince, ID 104735
KM berie na vedomie podanie námietky voči rozhodnutiam R podané TJ Nenince, ID 104735. KM nie je príslušná na riešenie tejto námietky v zmysle RS čl. XVII. Námietky. Takúto sťažnosť rieši KR, ak sú splnené príslušné náležitosti SP čl. 86. Nakoľko už TJ Nenince zaslali uvedenú námietku súčasne aj KR SsFZ, o nakladaní s ňou bude informovať KR.
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2018/2019-0075
Klub: TJ Nenince
Dátum zaevidovania: 03.06.2019 23:22
Dátum vyriešenia: 03.06.2019 23:22
Stav: Vyriešené