Komisia mládeže
SsFZ-KM-2018/2019-0051
Neodohranie a zmena MFS - dokladovanie
KM žiada o dokladovanie dôvodu neodohratia stretnutia IV ligy U 19, sk.Juh ŠK Prameň Kováčová - TJ Prestavlky, v zmysle SP čl. 37, bod 1 a RS čl. VI., bod 7,e,bod 11). do 14.05.2019, 24:00 na mail mladezssfz@gmail.com ( scan ) Dôvodom na neodohranie uvedeného stretnutia, tak ako deklarujete vo Vašej mail správe, je choroba domácich hráčov , preto je nutné toto písomne predložiť KM v zmysle hore citovaných predpisov. Zároveň upozorňujeme na SP 36, bod 1), bod 2) a RS bod 7 a bod 11, kde je presne definované ako je možné riešiť zmenu termínu stretnutia.
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2018/2019-0051
Dátum zaevidovania: 11.05.2019 16:12
Dátum vyriešenia: 11.05.2019 16:12
Stav: Vyriešené