Komisia mládeže
SsFZ-KM-2018/2019-0043
Zmena HP /počas úprav ihriska VK /
KM schvaľuje požiadavku MFK Baník Veľký Krtíš na odohranie zápasov II. liga U15,U13 Juh na ihrisku v Stredných Plachtinciach, z dôvodu úprav HP. Schválenie trvá od 15.04.2019 do ukončenia prestavby trávnika . MFK Baník Veľký Krtíš upovedomí všetky FK a KM o termínoch MFS ( podaním v ISSF k MFS –zápis- žiadosť o zmenu termínu/ hracej plochy stretnutia) od začatia až do ukončenia prestavby.
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2018/2019-0043
Klub: MFK Baník Veľký Krtíš
Dátum zaevidovania: 02.04.2019 00:01
Dátum vyriešenia: 02.04.2019 00:01
Stav: Vyriešené