Komisia mládeže
SsFZ-KM-2018/2019-0040
Zmena MFS - nesúhlas
KM nesúhlasí zo zmenou 14. kola na požadovaný termín 1.05.2019. Zdôvodnenie: V zmysle RS čl.VI, bod 13 - termínová listina určila náhradný termín pre stretnutia mládeže nepriaznivých stavov HP pre 14. kolo (23.–24.3.2019) – 3.4.2019 (streda) a RS čl.VI, bod 8. - dohrať do 14 dní. Na nový termín je potrebné podať žiadosť cez ISSF - žiadosti o zmenu stretnutia. V opačnom prípade sa zápas hrá v pôvodnom termíne
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2018/2019-0040
Klub: ŠK Čierne
Dátum zaevidovania: 18.03.2019 08:59
Dátum vyriešenia: 23.03.2019 22:11
Stav: Vyriešené