Komisia mládeže
SsFZ-KM-2018/2019-0038
Zmena MFS - nesúhlas
KM nesúhlasí so zmenou pre ( III.liga U19,sk.Juh) tak ako Vám bolo oznámené a zdôvodnené uznesením .SsFZ-KM-2018/2019-0032, dňa 9.3.2019
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2018/2019-0038
Klub: FK BREZNO
Dátum zaevidovania: 14.03.2019 23:05
Dátum vyriešenia: 14.03.2019 23:10
Stav: Vyriešené