Komisia mládeže
SsFZ-KM-2017/2018-0028
US15 Kokava nad Rimavicou - Vígľaš Pstruša ž
Schválené - ihrisko FK Kalinovo
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2017/2018-0028
Klub: TJ Štart Kokava nad Rimavicou
Dátum zaevidovania: 13.10.2017 11:24
Dátum vyriešenia: 13.10.2017 11:24
Stav: Vyriešené