Komisia mládeže
SsFZ-KM-2017/2018-0027
US15 Terchová - Čadca B
Schválené - 18.10.2017 o 14,00 a 16,00
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2017/2018-0027
Klub: FK Terchová
Dátum zaevidovania: 13.10.2017 11:23
Dátum vyriešenia: 13.10.2017 11:23
Stav: Vyriešené