Športovo-technická komisia
SsFZ-STK-2019/2020-0098
žiadosť o náhradnú HP
schvaľujeme pre FK O. Veselé náhradnú hraciu UT Ružomberok pre 16. a 18. kolo TIPOS III. ligy s podmienkou informácie pre hosťujúce FK a delegované osoby uvedenej v žiadosti. štkssfz
Rozhodnutie: SsFZ-STK-2019/2020-0098
Klub: TJ Tatran Oravské Veselé
Dátum zaevidovania: 05.03.2020 08:11
Dátum vyriešenia: 05.03.2020 08:11
Stav: Vyriešené