Športovo-technická komisia
SsFZ-STK-2019/2020-0097
žiadosť o zmenu
žiadosť vo veci zmeny termínu - SO/UHČ akceptujeme. stkssfz
Rozhodnutie: SsFZ-STK-2019/2020-0097
Klub: MŠK Kysucké Nové Mesto
Dátum zaevidovania: 03.03.2020 07:25
Dátum vyriešenia: 03.03.2020 07:25
Stav: Vyriešené