Športovo-technická komisia
SsFZ-STK-2019/2020-0096
žiadosť o náhradnú HP
ŠTK SsFZ schvaľuje dočasne pre FK Attack Vrútky náhradnú hraciu plochu pre MFS dospelých a mládeže - Hlavný štadión, Novomeského 1, Martin. Obhliadku vybavenosti štadióna v Martine vykoná tajomník ŠTK SsFZ dňa 11.4.2020 na MFS 16.kola V. ligy Vrútky - Tepličan
Rozhodnutie: SsFZ-STK-2019/2020-0096
Klub: ATTACK VRÚTKY
Dátum zaevidovania: 14.02.2020 09:35
Dátum vyriešenia: 14.02.2020 09:35
Stav: Vyriešené