Športovo-technická komisia
SsFZ-STK-2019/2020-0072
stanovisko
Stanovisko KR berieme na vedomie. štkssfz
Rozhodnutie: SsFZ-STK-2019/2020-0072
Dátum zaevidovania: 04.10.2019 07:38
Dátum vyriešenia: 04.10.2019 07:38
Stav: Vyriešené