Športovo-technická komisia
SsFZ-STK-2018/2019-0125
žiadosť o zmenu HP
HP v Hrušove schvaľujeme.štkssfz
Rozhodnutie: SsFZ-STK-2018/2019-0125
Klub: "TJD Príbelce"
Dátum zaevidovania: 31.05.2019 06:52
Dátum vyriešenia: 31.05.2019 06:52
Stav: Vyriešené