Športovo-technická komisia
SsFZ-STK-2018/2019-0115
námietka
Podanie zamietame, v zmysle RS SsFZ kap. XVIII - Námietku je možné podať podľa čl. 85 ods. 1 SP do 48 hod. po skončení MFS. Po preverení ZoS a správy DZ z daného MFS, nebola zo strany zúčastnených družstiev požadovaná ani vykonaná konfrontácia hráčov. ŠTK SsFZ
Rozhodnutie: SsFZ-STK-2018/2019-0115
Klub: OFK Teplička nad Váhom
Dátum zaevidovania: 10.05.2019 07:31
Dátum vyriešenia: 10.05.2019 07:31
Stav: Vyriešené