Športovo-technická komisia
SsFZ-STK-2018/2019-0049
žiadosť o zmenu HP
berieme na vedomie odhratie MFS Príbelce - Detva v Príbelciach
Rozhodnutie: SsFZ-STK-2018/2019-0049
Klub: "TJD Príbelce"
Dátum zaevidovania: 07.03.2019 06:59
Dátum vyriešenia: 07.03.2019 07:00
Stav: Vyriešené