Športovo-technická komisia
SsFZ-STK-2018/2019-0045
Poďakovanie
Gabi ďakujeme za dlhodobú, kvalitne odvedenú prácu pre SsFZ, za spoluprácu s vedením SsFZ ako aj za pracovný a kamarátsky vzťah s ŠTK SsFZ. j.jekkel
Rozhodnutie: SsFZ-STK-2018/2019-0045
Klub: ŠK Vinica
Dátum zaevidovania: 01.02.2019 07:02
Dátum vyriešenia: 01.02.2019 07:03
Stav: Vyriešené