Športovo-technická komisia
SsFZ-STK-2018/2019-0042
striedanie hráča
berieme na vedomie.štkssfz
Rozhodnutie: SsFZ-STK-2018/2019-0042
Dátum zaevidovania: 28.10.2018 13:03
Dátum vyriešenia: 28.10.2018 13:04
Stav: Vyriešené