Športovo-technická komisia
SsFZ-STK-2018/2019-0004
žiadosť o zmenu termínu
schvaľujeme zmenu termínu a miesta odohratia MFS 1.kolo IV. liga J S.Ďarmoty - Šalková 5.8.2018 o 17,00 hod.
Rozhodnutie: SsFZ-STK-2018/2019-0004
Klub: FK Šalková
Dátum zaevidovania: 06.07.2018 10:12
Dátum vyriešenia: 06.07.2018 10:12
Stav: Vyriešené