Rozhodnutia
SsFZ-STK-2019/2020-0068Zmena MFS - odloženie
SsFZ-STK-2019/2020-0067Zmena MFS - odloženie
SsFZ-STK-2019/2020-0066Zmena MFS - odloženie
SsFZ-STK-2019/2020-0064Zmena MFS - odloženie
SsFZ-STK-2019/2020-0063Zmena MFS - odloženie
SsFZ-STK-2019/2020-0062Zmena MFS - odloženie
SsFZ-STK-2019/2020-0061Zmena MFS - odloženie
SsFZ-STK-2019/2020-0060Zmena MFS - odloženie
SsFZ-STK-2019/2020-0059Zmena MFS - odloženie
SsFZ-STK-2019/2020-0058Zmena MFS - odloženie
SsFZ-STK-2019/2020-0050Zmena MFS - HČ
SsFZ-STK-2019/2020-0044zmena údajov v ZoS
SsFZ-STK-2019/2020-0039žiadosť o náhradnú HP
SsFZ-STK-2019/2020-0036Zmeny MFS obrátené poradie
SsFZ-STK-2019/2020-0031Zmena MFS 4.kolo