Rozhodnutia
SsFZ-STK-2018/2019-0055žiadosť o zmenu HP
SsFZ-STK-2018/2019-0054žiadosť o zmenu HP
SsFZ-STK-2018/2019-0053žiadosť o zmenu HP
SsFZ-STK-2018/2019-0052žiadosť o zmenu HP
SsFZ-STK-2018/2019-0051žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2018/2019-0050žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2018/2019-0049žiadosť o zmenu HP
SsFZ-STK-2018/2019-0048žiadosť o zmenu HP
SsFZ-STK-2018/2019-0047stanovisko ŠTK SsFZ
SsFZ-STK-2018/2019-0044žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2018/2019-0043žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2018/2019-0042striedanie hráča
SsFZ-STK-2018/2019-0041žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2018/2019-0040žiadosť o zmenu HP
SsFZ-STK-2018/2019-0039Rozhodnutie ŠTK
SsFZ-STK-2018/2019-0038stanovisko ŠTK SsFZ
SsFZ-STK-2018/2019-0035vyjadrenie Žarnovica
SsFZ-STK-2018/2019-0034otvorenie zápisu
SsFZ-STK-2018/2019-0033neodohrané MFS
SsFZ-STK-2018/2019-0032štart hráčov
SsFZ-STK-2018/2019-0031nenastúpenie na MFS
SsFZ-STK-2018/2019-0030žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2018/2019-0029žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2018/2019-0026neodohrané MFS
SsFZ-STK-2018/2019-0023žiadosť o zmenu
SsFZ-STK-2018/2019-0022žiadosť o zmenu
SsFZ-STK-2018/2019-0019žiadosť o zmenu
SsFZ-STK-2018/2019-0018farba výstroja
SsFZ-STK-2018/2019-0017prerušenie stretnutia
SsFZ-STK-2018/2019-0016zmena výstroja
SsFZ-STK-2018/2019-0015V. Krtíš - Hriňová
SsFZ-STK-2018/2019-0014Radoľa - K.N.Mesto ž
SsFZ-STK-2018/2019-0013žiadosť o PHP
SsFZ-STK-2018/2019-0012odhlásenie družstva zo súťaže
SsFZ-STK-2018/2019-0010žiadosť o zmenu
SsFZ-STK-2018/2019-0007žiadosť o zmenu HP
SsFZ-STK-2018/2019-0006žiadosť o zmenu termínu