Športovo-technická komisia
Členovia
Ivan Ostrihoň
Jozef Čunderlík
Marián Lauer
Stanislav Horný
Martin Fungáč
Tajomníci
Rozhodnutia
SsFZ-STK-2019/2020-0100žiadosť o zmenu UHČ
SsFZ-STK-2019/2020-0099žiadosť o zmenu
SsFZ-STK-2019/2020-0098žiadosť o náhradnú HP
SsFZ-STK-2019/2020-0097žiadosť o zmenu
SsFZ-STK-2019/2020-0096žiadosť o náhradnú HP
SsFZ-STK-2019/2020-0068Zmena MFS - odloženie
SsFZ-STK-2019/2020-0067Zmena MFS - odloženie
SsFZ-STK-2019/2020-0066Zmena MFS - odloženie
SsFZ-STK-2019/2020-0064Zmena MFS - odloženie
SsFZ-STK-2019/2020-0063Zmena MFS - odloženie
SsFZ-STK-2019/2020-0062Zmena MFS - odloženie
SsFZ-STK-2019/2020-0061Zmena MFS - odloženie
SsFZ-STK-2019/2020-0060Zmena MFS - odloženie
SsFZ-STK-2019/2020-0059Zmena MFS - odloženie
SsFZ-STK-2019/2020-0058Zmena MFS - odloženie