Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2019/2020-0746
U 893: Peter Jesenský 1317500, berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U 635 a podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020, od 13.03.2020 podľa čl.41/1,2 DP.
U 893: Peter Jesenský 1317500, berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U 635 a podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020, od 13.03.2020 podľa čl.41/1,2 DP.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2019/2020-0746
Dátum zaevidovania: 13.03.2020 18:20
Stav: Nové