Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2019/2020-0745
U 892: Marián Lauer 1317007, berie na vedomie žiadosť delegáta zväzu o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U344 a podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020, od 13.03..2020 podľa čl. 41/1, 2 DP.
U 892: Marián Lauer 1317007, berie na vedomie žiadosť delegáta zväzu o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U344 a podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020, od 13.03..2020 podľa čl. 41/1, 2 DP.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2019/2020-0745
Dátum zaevidovania: 13.03.2020 18:19
Stav: Nové