Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2019/2020-0744
U 891: Igor Roštár 1015874, berie na vedomie žiadosť rozhodcu o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U343 a podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020, od 13.03..2020 podľa čl. 41/1, 2 DP.
U 891: Igor Roštár 1015874, berie na vedomie žiadosť rozhodcu o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U343 a podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020, od 13.03..2020 podľa čl. 41/1, 2 DP.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2019/2020-0744
Dátum zaevidovania: 13.03.2020 18:19
Stav: Nové