Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2019/2020-0743
U 890: Matúš Bryndziar 1284354, na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa rozhodcu z delegácie na MFS DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 27.03.2020 (doklad o úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ ) pod ďalšími DS v zmysle DP.podľa čl. 64/1a, 5 DP, čl. 11 DP.
U 890: Matúš Bryndziar 1284354, na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa rozhodcu z delegácie na MFS DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 27.03.2020 (doklad o úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ ) pod ďalšími DS v zmysle DP.podľa čl. 64/1a, 5 DP, čl. 11 DP.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2019/2020-0743
Dátum zaevidovania: 13.03.2020 18:18
Stav: Nové