Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2019/2020-0741
U-888 Akadémia Juventus Žilina - pokuta
Akadémia Juventus Žilina ( II. liga žiačky WU15 SsFZ),  na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U 882 ( splniť záväzok voči SsFZ za MZF - mesiac október 2019) v stanovej lehote pod hrozbou uloženia ochranného opatrenia, podľa čl. 43/5 DP a čl. 64/2,4 DP, ukladá klubu DS pokutu 100 €, určuje ochranné opatrenia zákazu transferov hráčov a pozastavenie súťažnej činnosti od 02.12.2019 do uhradenia záväzku voči SsFZ podľa čl.25 DP, čl.43/ 1,2b DP a čl. 64/ 4, 7 DP. Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. Ak klub nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7). Doklad o úhrade záväzku klub predloží bezodkladne na sekretariát SsFZ a DK SsFZ. DK SsFZ .
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2019/2020-0741
Klub: AKADÉMIA JUVENTUS Žilina
Dátum zaevidovania: 30.11.2019 11:54
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 30.11.2019 11:54
POKUTY