Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2019/2020-0702
U-845 Andrej Dubovický 1104134 (kapitán ŠK Sásová, V. liga skupina C),  berie na vedomie vyjadrenie k U 756 a predvoláva menovaného na zasadnutie DK dňa 07.11.2019 o 16.30 hod.
Andrej Dubovický 1104134 (kapitán ŠK Sásová, V. liga skupina C),  berie na vedomie vyjadrenie k U 756 a predvoláva menovaného na zasadnutie DK dňa 07.11.2019 o 16.30 hod.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2019/2020-0702
Klub: ŠK SÁSOVÁ
Dátum zaevidovania: 01.11.2019 09:47
Stav: Nové