Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2019/2020-0701
U-844 Peter Kočík 1398981 (hlavný usporiadateľ ŠK Sásová V. liga skupina C), berie na vedomie vyjadrenie k U 755 a predvoláva menovaného na zasadnutie DK dňa 07.11.2019 o 16.25 hod.
Peter Kočík 1398981 (hlavný usporiadateľ ŠK Sásová V. liga skupina C), berie na vedomie vyjadrenie k U 755 a predvoláva menovaného na zasadnutie DK dňa 07.11.2019 o 16.25 hod.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2019/2020-0701
Klub: ŠK SÁSOVÁ
Dátum zaevidovania: 01.11.2019 09:46
Stav: Nové