Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2019/2020-0434
U-497 Jaroslav Kamenský 1275664 (rozhodca) - pokarhanie
Jaroslav Kamenský 1275664 (rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa z delegácie na MFS podľa čl.64/1a DP. DS - pokarhanie podľa čl.64/5 DP a čl.11 DP. Uhradiť 10 € na účet SsFZ do 08.10.2019 ( doklad o úhrade predložiť DK SsFZ a sekretariátu SsFZ do 08.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2019/2020-0434
Dátum zaevidovania: 03.10.2019 20:16
Stav: Nové