Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2019/2020-0432
U-495 MŠK Kysucké Nové Mesto - pokuta
MŠK Kysucké Nové Mesto ( IV. liga skupina SEVER), na základe podnetu KR SsFZ za vyhotovenie nekvalitného videozáznamu, čím KR nemohla objektívne posúdiť sťažnosť (ŠK Tvrdošín) z MFS 9.kolo IV.liga skupina SEVER Kysucké Nové Mesto-Tvrdošín hraného dňa 29.09.2019 podľa kap. XVII bod 1,8 RS SsFZ 2019/2020. DS - pokuta 50 €, podľa čl.64/4 DP a ukladá ochranné opatrenie bezodkladného kvalitného vyhotovenia nasledujúcich videozáznamov z majstrovských stretnutí pod ďalšími DS podľa čl.43/2p DP.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2019/2020-0432
Klub: MŠK Kysucké Nové Mesto
Dátum zaevidovania: 03.10.2019 20:14
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 03.10.2019 20:14
POKUTY