Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2019/2020-0232
U-253 TJ Tatran Oravské Veselé (TIPOS III.liga Stred), Berie na vedomie odvolania
TJ Tatran Oravské Veselé (TIPOS III.liga Stred), Berie na vedomie odvolania voči U155 a U156 (doručené prostredníctvom ISSF ID 114136 zo dňa 04.09.2019 a doplnené ID - 114151 zo dňa 04.09.2019). Odvolaniam v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá veci Odvolacej komisii SsFZ. Poplatky za odvolania 100 € ( RS SsFZ 2019/2020 kap.XXIII bod 9 - dospelý - 2 x 50 € ) budú zahrnuté v MZF.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2019/2020-0232
Klub: TJ Tatran Oravské Veselé
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 14:17
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 06.09.2019 14:17