Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2019/2020-0231
U-252 OŠK Lieskovec ( V.liga skupina C), Berie na vedomie odvolanie voči U112
OŠK Lieskovec ( V.liga skupina C), Berie na vedomie odvolanie voči U112 (doručené DK prostredníctvom mailu dňa 30.08.2019, ktoré klub doplnenil a doručil DK mailom dňa 01.09.2019). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SsFZ. Poplatok za odvolanie 50 € ( RS SsFZ 2019/2020 kap.XXIII bod 9 - dospelý), bude zahrnutý v mesačnej zbernej faktúre ( ďalej len MZF).
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2019/2020-0231
Klub: OŠK Lieskovec
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 14:16
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 06.09.2019 14:16