Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2019/2020-0230
U-251 TJ Sokol Medzibrod - upozornenie
TJ Sokol Medzibrod (V. liga skupina D ), na základe vlastných zistení a podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z 5.kola IV.ligy JUH Medzibrod - Tornaľa dňa 31.08.2019 v stanovenej lehote ( do 48 hodín) a za nesprávne nasnímaného videozáznamu - ( záznam má byť vyhotovovaný z optimálneho zastrešeného vyvýšeného miesta, minimálne 2 m nad úrovňou hracej plochy a na úrovni stredovej čiary) podľa kapitoly XVII/ bod 1 Rozpisu súťaží SsFZ 2019/2020 . DS - upozornenie podľa čl. 10 DP. DK ukladá ochranné opatrenie bezodkladného vyhotovenia nasledujúcich videozáznamov z majstrovských stretnutí podľa ustanovení Rozpisu súťaží SsFZ 2019/2020 kap. XVII pod ďalšími disciplinárnymi sankciami podľa čl. 43/ 2p DP
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2019/2020-0230
Klub: TJ Sokol Medzibrod
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 14:14
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 06.09.2019 14:15