Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2019/2020-0042
U-44
DK SsFZ žiada delegované osoby ( R, DZ) aby v prípadoch neodohratia alebo nedohratia stretnutia, prípadne vypísania papierovej formy Zápisu o stretnutí alebo udelenia ČK členom realizačného teamu prostredníctvom ISSF BEZODKLADNE podali podanie na DK SsFZ.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2019/2020-0042
Dátum zaevidovania: 09.08.2019 10:36
Stav: Nové