Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2019/2020-0041
U-43 TJ Ipeľ Balog nad Ipľom - upozornenie
TJ Ipeľ Balog nad Ipľom ( V. Liga skupina D), na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie  videozáznamu z MFS 1. kola dňa 04.08.2019 medzi TJ Ipeľ Balog nad Ipľom - FK Jesenské podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2019/2020 kapitola XVII v stanovenom termíne. DS upozornenie podľa čl. 10 DP a žiada o splnenie povinnosti nahrať úplný videozáznam v dodatočne určenom termíne do 13.08.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2019/2020-0041
Klub: TJ Ipeľ Balog nad Ipľom
Dátum zaevidovania: 09.08.2019 10:36
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 09.08.2019 10:36