Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2018/2019-1108
U-1559 Marian Šupej 1039056 ( tréner Martin II. Liga dorast U19), na základe podnetu KM a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie
Marian Šupej 1039056 ( tréner Martin II. Liga dorast U19), na základe podnetu KM a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie za neoprávnený štart hráča Marko Ursacher 1286290 ( 5xŽK) v stretnutí 25.kola II. ligy dorast U19 medzi Zvolen - Martin dňa 04.06.2019. Žiada menovaného o písomné vyjadrenie podaním v ISSF do 11.06.2019, k disciplinárnemu previneniu podľa čl. 71/ 1,2, 3a, 5b, 6 DP. Predbežným ochranným opatrením po zastavuje menovanému výkon akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach Martin od 05.06.2019 až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3a, e,6,7,a čl. 43/1,2a,4 DP.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2018/2019-1108
Klub: MŠK FOMAT Martin
Dátum zaevidovania: 07.06.2019 11:35
Stav: Nové