Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2018/2019-1106
U-1557 Marko Ursacher 1286290 (Martin II. Liga dorast U19), na základe podnetu KM a vlastných zistení začína disciplinárne konanie
Marko Ursacher 1286290 (Martin II. Liga dorast U19), na základe podnetu KM a vlastných zistení začína disciplinárne konanie, keď počas zákazu výkonu športu ( 5xŽK) v rozpore s čl. 37/5 DP nastúpil v stretnutí 25. kola 04.06.2019 II. liga dorast U19 Zvolen - Martin. Žiada menovaného o písomné vyjadrenie podaním v ISSF do 11.06.2019, k disciplinárnemu previneniu podľa čl. 71/ 1,2, 3a, 5b, 6 DP. Predbežným ochranným opatrením po zastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach Martin od 05.06.2019 až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3a, e,6,7,a čl. 43/1,2a,4 DP.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2018/2019-1106
Klub: MŠK FOMAT Martin
Dátum zaevidovania: 07.06.2019 11:33
Stav: Nové