Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2018/2019-0931
U-1259 Juraj Gelčinský 1210919 ( FK Slovan Trstená V. Liga skupina B), berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U1103 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
Juraj Gelčinský 1210919 ( FK Slovan Trstená V. Liga skupina B), berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U1103 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2018/2019-0931
Klub: FK Slovan Trstená
Dátum zaevidovania: 09.05.2019 13:31
Stav: Nové