Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2018/2019-0930
U-1258 Ľuboš Kľučka 1377681 (FK Rajec, III. liga SŽ U15 skupina A), berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U1075 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
Ľuboš Kľučka 1377681 (FK Rajec, III. liga SŽ U15 skupina A), berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U1075 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2018/2019-0930
Klub: FK Rajec
Dátum zaevidovania: 09.05.2019 13:30
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ľuboš Kľučka 5 EUR 09.05.2019 13:30