Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2018/2019-0929
U-1257 TJ Snaha Zborov nad Bystricou - upozornenie
TJ Snaha Zborov nad Bystricou ( V. liga skupina A), za nezverejnenie videozáznamu z MFS 20 kola V. Liga skupina A dňa 05.05.2019 medzi TJ Snaha Zborov nad Bystricou – ŠK Čierne podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10 v stanovenom termíne. DS upozornenie podľa čl. 10 DP a žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne do 13.05.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2018/2019-0929
Klub: TJ Snaha Zborov nad Bystricou
Dátum zaevidovania: 09.05.2019 13:29
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 09.05.2019 13:29