Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2018/2019-0782
U-1004 1004:Tobiáš Diviš 1325653 (MFK Tatran Liptovský Mikuláš II. liga MD U17). Beria na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U886 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
1004:Tobiáš Diviš 1325653 (MFK Tatran Liptovský Mikuláš II. liga MD U17). Beria na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U886 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2018/2019-0782
Klub: MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Dátum zaevidovania: 12.04.2019 13:59
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tobiáš Diviš 5 EUR 12.04.2019 13:59