Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2018/2019-0781
U-1003 Alexander Kroupa 1299809( OŠK Rosina III. liga dorast U19 SEVER). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U885 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
Alexander Kroupa 1299809( OŠK Rosina III. liga dorast U19 SEVER). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U885 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2018/2019-0781
Klub: OŠK Rosina
Dátum zaevidovania: 12.04.2019 13:58
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Alexander Kroupa 5 EUR 12.04.2019 13:58