Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2018/2019-0780
U-1002 Robert Kovács 1207491 ( FC 98 Hajnačka V. liga skupina D). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U883 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
Robert Kovács 1207491 ( FC 98 Hajnačka V. liga skupina D). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U883 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2018/2019-0780
Klub: FC 98 Hajnáčka
Dátum zaevidovania: 12.04.2019 13:57
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 12.04.2019 13:57