Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2018/2019-0690
U 836: Tomáš Krutek (1175974, TJ Družstevník Belá – Dulice )
U 836: Tomáš Krutek (1175974, TJ Družstevník Belá – Dulice ). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U 681 a žiadosť zamieta.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2018/2019-0690
Klub: TJ Družstevník Belá - Dulice
Dátum zaevidovania: 08.03.2019 06:04
Dátum vyriešenia: 08.03.2019 06:05
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 08.03.2019 06:05