Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2018/2019-0689
U 835: MŠK NOVOHRAD Lučenec - obdržala podnet MaK SsFZ a FC VION Zlaté Moravce ohľadom transferu Samuel Budinsky (1320489) z FC VION Zlaté Moravce do MŠK NOVOHRAD Lučenec dňa 28.01.2019 ( ID 587196)
U 835: MŠK NOVOHRAD Lučenec - obdržala podnet MaK SsFZ a FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble ohľadom transferu Samuel Budinsky (1320489) z FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble do MŠK NOVOHRAD Lučenec dňa 28.01.2019 ( ID 587196), ukladá MŠK NOVOHRAD Lučenec predložiť v lehote do 12.03.2019 doklad o úhrade odstupného za transfer hráča v zmysle čl. 37 RaPP vo výške 1500 € pre FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS ( pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do nižšej súťaže) podľa čl. 64/7 DP.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2018/2019-0689
Klub: FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
Dátum zaevidovania: 08.03.2019 06:01
Dátum vyriešenia: 08.03.2019 06:03
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 08.03.2019 06:01