Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2018/2019-0686
Odpoved na vyjadrenie
DK SsFZ oznamuje MFK Zvolen k danej veci, ze dokazne bremeno ohladom prestupu hraca Romana Budinskeho 1320489 z 30.1.2018 ( 466360) je stanovená RaPP. Odstupne zo strany MFK Zvolen v prospech MFK Nova Bana nebolo uhradene v zmysle cl.37 RaPP a uzatvorenej Dohody. Upriamujeme pozornost na splnenie U828 ( Spravodajca č.24/2018-19 z 07.12.2018).
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2018/2019-0686
Klub: MFK Zvolen
Dátum zaevidovania: 20.12.2018 15:04
Dátum vyriešenia: 31.01.2019 14:38
Stav: Vyriešené