Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2018/2019-0683
U 830: ŠK Belá ( V.liga skupina A),ukladá klubu DS zákaz transferov hráčov a predbežné opatrenie pozastavenie súťažnej činnosti od 07.12.2018 do uhradenia záväzku voči SsFZ.
U 830: ŠK Belá ( V.liga skupina A), Na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U822( splniť záväzok voči SsFZ za MZF - mesiac október 2018) v stanovej lehote pod hrozbou uloženia ochranného opatrenia, podľa čl. 43/5 DP a čl. 64/2,4 DP, ukladá klubu DS zákaz transferov hráčov a predbežné opatrenie pozastavenie súťažnej činnosti od 07.12.2018 do uhradenia záväzku voči SsFZ. Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. Ak klub nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7). Doklad o úhrade záväzku klub predloží bezodkladne na sekretariát SsFZ a DK SsFZ.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2018/2019-0683
Klub: ŠK Belá
Dátum zaevidovania: 08.12.2018 06:43
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 08.12.2018 06:44