Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2018/2019-0679
U-826 MŠK Tisovec - pokuta
MŠK Tisovec,  Na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U818 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP, ukladá klubu DS pokutu 200 €  podľa čl. 64/ 4, 6 DP, a povinnosť splniť záväzok voči SsFZ za MZF - mesiac október 2018, v lehote do 05.12.2018, pod hrozbou uloženia ochranného opatrenia, podľa čl. 43/5 DP. FK do stanovenej lehoty predloží na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.  .
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2018/2019-0679
Klub: MŠK Tisovec
Dátum zaevidovania: 30.11.2018 22:27
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 30.11.2018 22:27
POKUTY