Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2018/2019-0645
U 794: FK Terchová, na základe podnetu KM SsFZ za (porušenie RS SsFZ 2018/2019 kap. XX bod 38c), nenastúpenie družstva na stretnutie 13. kola III. ligy U 15 skupina A medzi FK Predmier – FK Terchová dňa 27.10.2018
U 794: FK Terchová, na základe podnetu KM SsFZ za (porušenie RS SsFZ 2018/2019 kap. XX bod 38c), nenastúpenie družstva na stretnutie 13. kola III. ligy U 15 skupina A medzi FK Predmier – FK Terchová dňa 27.10.2018
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2018/2019-0645
Klub: FK Terchová
Dátum zaevidovania: 02.11.2018 18:54
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 02.11.2018 18:54
POKUTY