Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2018/2019-0644
U 793: Cinobanský športový klub, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a vlastného zistenia za neuhradenie MZF za mesiac september 2018 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP.
Cinobanský športový klub, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a vlastného zistenia za neuhradenie MZF za mesiac september 2018 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP. DS pokuta 100 € podľa čl. 64/2, 6 DP. DK SsFZ podľa čl. 64/6 DP stanovuje novú lehotu úhrady MZF do 06.11.2018 a zároveň podľa čl. 64/7 DP upozorňuje, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DS podľa čl. 43/2 DP (pozastavenie súťažnej činnosti družstva, ďalšia pokuta, zákaz transferov a odobratie bodov atď.) FK do stanovenej lehoty predloží na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2018/2019-0644
Klub: Cinobanský športový klub
Dátum zaevidovania: 02.11.2018 18:53
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 02.11.2018 18:53
POKUTY