Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2017/2018-0428
D-573
Pavol Rehák 1364964 Višňové 2 SP do 30.4.2018, DP 45-2a
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2017/2018-0428
Dátum zaevidovania: 03.11.2017 14:04
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Pavol Rehák 5 EUR 03.11.2017 14:04