Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2017/2018-0427
D-570
Jozef Čelko 1218562 Kysucké Nové Mesto 1 SN od 2.11.17, DP 37-3
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2017/2018-0427
Dátum zaevidovania: 03.11.2017 14:02
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jozef Čelko 10 EUR 03.11.2017 14:02