Disciplinárna komisia
Členovia
Miloš Hnilica
Zdenko Považan
Marcel Budáč
Miroslav Schneider
Ľudovít Hrmo
Dušan Šimun
Pavel Jánošík
Silvia Mesíková
Peter Kubinec
Tajomníci
Rozhodnutia
SsFZ-DK-2018/2019-0685U 832: MFK Detva (IV.liga skupina JUH), ukladá klubu DS zákaz transferov hráčov a predbežné opatrenie pozastavenie súťažnej činnosti od 07.12.2018 do uhradenia záväzku voči SsFZ.
SsFZ-DK-2018/2019-0684U 831: Cinobanský športový klub ( V.liga skupina D),ukladá klubu DS zákaz transferov hráčov a predbežné opatrenie pozastavenie súťažnej činnosti od 07.12.2018 do uhradenia záväzku voči SsFZ.
SsFZ-DK-2018/2019-0683U 830: ŠK Belá ( V.liga skupina A),ukladá klubu DS zákaz transferov hráčov a predbežné opatrenie pozastavenie súťažnej činnosti od 07.12.2018 do uhradenia záväzku voči SsFZ.
SsFZ-DK-2018/2019-0682U 829: ŠK Vinica ( V.liga skupina D),ukladá klubu DS zákaz transferov hráčov a predbežné opatrenie pozastavenie súťažnej činnosti od 7.12.2018 do uhradenia záväzku voči SsFZ.
SsFZ-DK-2018/2019-0681U 828 : MFK Zvolen, ukladá klubu DS predbežné opatrenie pozastavenie súťažnej činnosti od 07.12.2018 do uhradenia oboch predmetných záväzkov.
SsFZ-DK-2018/2019-0680U-827 MFK Zvolen - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0679U-826 MŠK Tisovec - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0678U-825 MFK Detva - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0677U-824 Cinobanský športový klub - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0676U-823 OŠK Dobrá Niva - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0675U-822 ŠK Belá - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0674U-821 FK Vinica - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0673U-820 FK Predmier - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0672U-819 MFK Zvolen - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0671U-817 MŠK Tisovec - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0670U-817 FK Mesta Tornaľa - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0669U-816 MFK Detva - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0668U-815 Cinobanský športový klub - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0667U-814 OŠK Dobrá Niva - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0666U-813 ŠK Belá - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0665U-812 TJ Lovča - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0664U-811 ŠK Vinica - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0663U-810 FK Predmier - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0662U-809 MFK Zvolen - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0661U-808 Klub ŠK L+M AQUA Rapovce - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0660U-807 TJ Slovan Dudince - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0659U-806 OŠK Stožok - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0658U-805 Miroslav Debnár 1240256 (FK Šalková), za nesplnenie U 802 - nezaslanie vyjadrenia k  HNS - udretie súpera do tváre nie zanedbateľnou silou v stretnutí 13. kola
SsFZ-DK-2018/2019-0657U-804 MFK Zvolen - zaplatenie odstupného
SsFZ-DK-2018/2019-0656U 805: Miroslav Debnár 1240256 (FK Šalková), za nesplnenie U 802 - nezaslanie vyjadrenia k HNS - udretie súpera do tváre nie zanedbateľnou silou v stretnutí 13. kola medzi FK Šalková - ŠK Prameň Kováčová podľa čl. 49/1b a 64/1. DS na 3 súťažné stretnutie
SsFZ-DK-2018/2019-0655U 804: MFK Zvolen.DS zákaz transferov hráčov od 16.11.2018 za neuhradenie odstupného vo výške 3000 € podľa čl. 64/ 7 DP . DK stanovuje dodatočný termín na uhradenie odstupného na účet MFK Nová Baňa do 27.11.2018 pod ďalšími disciplinárnymi sankciami
SsFZ-DK-2018/2019-0654U-803 Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú DS udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/ 2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.
SsFZ-DK-2018/2019-0653U-802 Miroslav Debnár 1240256 (FK Šalková) na základe správy delegáta zväzu (HNS - udretie súpera do tváre nie zanedbateľnou silou
SsFZ-DK-2018/2019-0652U-801 TJ Tatran Klin - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0651U-800 TJ Vinohrad Čebovce - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0650U-799 MFK Zvolen. Obdržala podnet MaK SsFZ ohľadom podnetu MFK Nová Baňa - transfer Samuel Budínsky 1320489 z MFK Nová Baňa do MFK Lokomotíva Zvolen
SsFZ-DK-2018/2019-0649U-798 TJ Sokol Medzibrod, s poukazom na čl. 84/7 DP, odvolaniu v plnom rozsahu vyhovuje
SsFZ-DK-2018/2019-0648U-797 MFK Dolný Kubín - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0647U-796 Marek Hriň 1165092 (TJD Príbelce, IV. liga Juh), berie na vedomie stanovisko k U776, za surovú hru
SsFZ-DK-2018/2019-0646U 795: FK Terchová, na základe podnetu KM SsFZ za (porušenie RS SsFZ 2018/2019 kap. XX bod 38d), nenastúpenie družstva na stretnutie 13. kola III. ligy MŽ U13 skupina A medzi FK Predmier – FK Terchová dňa 27.10.2018
SsFZ-DK-2018/2019-0645U 794: FK Terchová, na základe podnetu KM SsFZ za (porušenie RS SsFZ 2018/2019 kap. XX bod 38c), nenastúpenie družstva na stretnutie 13. kola III. ligy U 15 skupina A medzi FK Predmier – FK Terchová dňa 27.10.2018
SsFZ-DK-2018/2019-0644U 793: Cinobanský športový klub, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a vlastného zistenia za neuhradenie MZF za mesiac september 2018 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP.
SsFZ-DK-2018/2019-0643U 792: MFK Spartak Hriňová, na základe podnetu KM SsFZ za (porušenie RS SsFZ 2018/2019 kap. XX bod 38c), nenastúpenie družstva na stretnutie 13. kola III. ligy dorast U19 skupina JUH medzi MFK Strojár Krupina - MFK Spartak Hriňová dňa 28.10.2018
SsFZ-DK-2018/2019-0642U 791: OŠK Lieskovec, na základe Správy delegáta zväzu a Oznámenia o nedostatkoch po stretnutí po stretnutí 7. kola V. ligy skupina C dňa 30.10.2018 medzi OŠK Lieskovec - FK Sitno Banská Štiavnica
SsFZ-DK-2018/2019-0641U 790 : FO Tatran Sučany, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 13. kola V. ligy skupina B dňa 28.10.2018 medzi FO Tatran Sučany – FK Slovan Trstená
SsFZ-DK-2018/2019-0640U 789 : TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 13. kola V. ligy skupina A dňa 28.10.2018 medzi TJ Spartak Vysoká nad Kysucou – ŠK Belá
SsFZ-DK-2018/2019-0639U 788 : TJ Jednota Bánová, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 13. kola IV. ligy skupina Sever dňa 28.10.2018 medzi TJ Jednota Bánová - MFK Dolný Kubín
SsFZ-DK-2018/2019-0638U 787 : FK Slovan Žabokreky, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 13. kola IV. ligy skupina Sever dňa 28.10.2018 medzi FK Slovan Žabokreky - ŠK Olympia Bobrov
SsFZ-DK-2018/2019-0637U 786: MFK Detva, za nesplnenie U 735 v dodatočne stanovenom termíne,na základe podnetu sekretariátu SsFZ a vlastného zistenia za neuhradenie MZF za mesiac september 2018 podľa čl. 64/2 DP a čl.43/ 2a DP. DS pozastavenie súťažnej činnosti družstva
SsFZ-DK-2018/2019-0636U 785 : Klub ŠK L+M AQUA Rapovce, za nesplnenie U 734 v dodatočne stanovenom termíne,na základe podnetu sekretariátu SsFZ a vlastného zistenia za neuhradenie MZF za mesiac september 2018 podľa čl. 64/2 DP a čl.43/ 2a DP. DS zákaz transferov hráčov