Disciplinárna komisia
Členovia
Rastislav Kuba
Miloš Hnilica
Dušan Gregor
Zdenko Považan
Marcel Budáč
Miroslav Schneider
Ľudovít Hrmo
Dušan Šimun
Pavel Jánošík
Tajomníci
Rozhodnutia
SsFZ-DK-2019/2020-0746U 893: Peter Jesenský 1317500, berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U 635 a podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020, od 13.03.2020 podľa čl.41/1,2 DP.
SsFZ-DK-2019/2020-0745U 892: Marián Lauer 1317007, berie na vedomie žiadosť delegáta zväzu o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U344 a podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020, od 13.03..2020 podľa čl. 41/1, 2 DP.
SsFZ-DK-2019/2020-0744U 891: Igor Roštár 1015874, berie na vedomie žiadosť rozhodcu o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U343 a podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020, od 13.03..2020 podľa čl. 41/1, 2 DP.
SsFZ-DK-2019/2020-0743U 890: Matúš Bryndziar 1284354, na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa rozhodcu z delegácie na MFS DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 27.03.2020 (doklad o úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ ) pod ďalšími DS v zmysle DP.podľa čl. 64/1a, 5 DP, čl. 11 DP.
SsFZ-DK-2019/2020-0742U 889: Roman Kaštan 1298870, na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa rozhodcu z delegácie na MFS DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 27.03.2020 (doklad o úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ ) pod ďalšími DS v zmysle DP.podľa čl. 64/1a, 5 DP, čl. 11 DP
SsFZ-DK-2019/2020-0741U-888 Akadémia Juventus Žilina - pokuta
SsFZ-DK-2019/2020-0740U-887 FK FILJO Ladomerská Vieska - pokuta
SsFZ-DK-2019/2020-0739U-886 OFK 1950 Priechod - pokuta
SsFZ-DK-2019/2020-0738U- 885 MFK Zvolen - pokuta
SsFZ-DK-2019/2020-0737U-884 MŠK Novohrad Lučenec - pokuta
SsFZ-DK-2019/2020-0736U-883 MFK Tepličan ( V. liga skupina B), na základe písomného oznámenia  TFZ Martin konanie zastavuje, čl.69/4 DP, a ruší účinky U 877.
SsFZ-DK-2019/2020-0735U-882 Akadémia Juventus Žilina - pokuta
SsFZ-DK-2019/2020-0734U-881 FK FILJO Ladomerská Vieska - pokuta
SsFZ-DK-2019/2020-0733U-880 OTJ Hontianske Nemce - pokuta
SsFZ-DK-2019/2020-0732U-879 OFK 1950 Priechod - pokuta
SsFZ-DK-2019/2020-0731U-878 OŠK Lieskovec - pokuta
SsFZ-DK-2019/2020-0730U-877 MFK Tepličan - pokuta
SsFZ-DK-2019/2020-0729U-876 FK Predmier - pokuta
SsFZ-DK-2019/2020-0728U-875 MFK Zvolen- pokuta
SsFZ-DK-2019/2020-0727U-874 MŠK Novohrad Lučenec - pokuta
SsFZ-DK-2019/2020-0726U-873 TJ Družstevník Liptovská Štiavnica - pokuta
SsFZ-DK-2019/2020-0725U-872 Tomáš Burger 1218525 (rozhodca) - pokarhanie
SsFZ-DK-2019/2020-0724U-871 Jakub Kolesnáč 1299074 (rozhodca) - pokarhanie
SsFZ-DK-2019/2020-0723U-870 Martin Slovák 1275199 (rozhodca) - pokarhanie
SsFZ-DK-2019/2020-0722U-869 Lukáš Petrík 1334018 (rozhodca) - pokarhanie
SsFZ-DK-2019/2020-0721U-858 DK berie na vedomie vyjadrenia k U 865 - U 867.
SsFZ-DK-2019/2020-0720U 867: FK Predmier (V. liga skupina A),žiada zástupcu klubu o písomné vyjadrenie k tvrdeniam zástupcu klubu ŠK Belá na adresu predsedu DK SsFZ a FK Predmier podaním v ISSF, v termíne do 12.11.2019.
SsFZ-DK-2019/2020-0719U 866: ŠK Belá (V. liga skupina B),začína disciplinárne konanie za poškodenie dobrého mena člena SFZ, člena orgánu SsFZ ako aj porušenie princípov a ustanovení Stanov SFZ podľa čl.71/1, 3d DP. Žiada o podrobné písomné vyjadrenie podaním v ISSF k vyjadrenia
SsFZ-DK-2019/2020-0718U 865: Adam Mahút(ŠK Belá, V. liga skupina A), začína disciplinárne konanie za poškodenie dobrého mena člena SFZ, člena orgánu SsFZ ako aj porušenie princípov a ustanovení Stanov SFZ podľa čl. 71/1, 3d DP. Žiada menovaného o podrobné písomné vyjadrenie pod
SsFZ-DK-2019/2020-0717U 864: Martin Konček 1249167 (rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa z delegácie na MFS podľa čl. 64/1a DP. DS - pokarhanie, podľa čl. 64/5 DP a čl. 11 DP. Uhradiť poplatok 10 € na účet SsFZ (doklad o úhrade predložiť DK SsFZ
SsFZ-DK-2019/2020-0716U 863: Juraj Labuda 1311820 (rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa z delegácie na MFS podľa čl. 64/1a DP. DS - pokarhanie, podľa čl. 64/5 DP a čl. 11 DP. Uhradiť poplatok 10 € na účet SsFZ (doklad o úhrade predložiť DK SsFZ
SsFZ-DK-2019/2020-0715U 862:TJ Fatran Varín (V. liga skupina A), berie na vedomie splnenie U 833.
SsFZ-DK-2019/2020-0714U 861: Benjamin Androvič 1351629 (MFK Vígľaš - Pstruša, III. liga SŽ U15 skupina C)
SsFZ-DK-2019/2020-0713U 860: MFK Baník Veľký Krtíš (II. liga SŽ U15 skupina JUH, II. liga MŽ U13 skupina JUH) pokuta 50 €
SsFZ-DK-2019/2020-0712U 859: Marcel Dohnálek1063366 (tréner MFK Baník Veľký Krtíš, II. liga SŽ U15 skupina JUH)
SsFZ-DK-2019/2020-0711U 858: ŠK Sásová (V. liga skupina C) - pokuta 100 €
SsFZ-DK-2019/2020-0710U 857: Andrej Dubovický 1104134 (kapitán ŠK Sásová, V. liga skupina C),
SsFZ-DK-2019/2020-0709U 856: Peter Kočík 1398981 (hlavný usporiadateľ ŠK Sásová V. liga skupina C), berie na vedomie vyjadrenie k U755. Podľa čl. 71/5d DP upúšťa od uloženie DS a konanie zastavuje.
SsFZ-DK-2019/2020-0708U 855: Milan Babiar 1054807 (videotechnik, ŠK Sásová, V. liga skupina C)
SsFZ-DK-2019/2020-0707U 854: FK mesta Tornaľa (IV. liga JUH), pokuta 100 €
SsFZ-DK-2019/2020-0706U 853: Adrián Molnár 1332304 (FK Mesta Tornaľa, IV. liga JUH)
SsFZ-DK-2019/2020-0705DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:
SsFZ-DK-2019/2020-0704U-847 Adrián Molnár 1332304 (FK Mesta Tornaľa, IV. liga JUH), nesplnenie U751. Predvoláva menovaného na  zasadnutie DK 07.11.2019 o 16.50 hod.
SsFZ-DK-2019/2020-0703U-846 FK mesta Tornaľa ( IV.liga JUH), berie na vedomie stanovisko prezidenta FK k U752,  predvoláva Ondrej Bencsö 1091375 na zasadnutie DK 07.11.2019 o 16.50 hod.
SsFZ-DK-2019/2020-0702U-845 Andrej Dubovický 1104134 (kapitán ŠK Sásová, V. liga skupina C),  berie na vedomie vyjadrenie k U 756 a predvoláva menovaného na zasadnutie DK dňa 07.11.2019 o 16.30 hod.
SsFZ-DK-2019/2020-0701U-844 Peter Kočík 1398981 (hlavný usporiadateľ ŠK Sásová V. liga skupina C), berie na vedomie vyjadrenie k U 755 a predvoláva menovaného na zasadnutie DK dňa 07.11.2019 o 16.25 hod.
SsFZ-DK-2019/2020-0700U-843 Milan Babiak 1054807 (videotechnik ŠK Sásová, V. liga skupina C), berie na vedomie vyjadrenie k U 754 a predvoláva menovaného na zasadnutie DK dňa 07.11.2019 o 16.20 hod.
SsFZ-DK-2019/2020-0699U-842 hod. U 842: ŠK Sásová (V.liga skupina C), berie na vedomie vyjadrenie k U 757 a predvoláva zástupcu  klubu na zasadnutie DK dňa 07.11.2019 o 16.15 hod.
SsFZ-DK-2019/2020-0698U-841 Marián Sivák 13111910 (delegát), predvoláva na zasadnutie DK dňa 07.11.2019 o 16.10 hod.
SsFZ-DK-2019/2020-0697U-840 FK Predmier - pokarhanie