Disciplinárna komisia
Členovia
Miloš Hnilica
Zdenko Považan
Marcel Budáč
Miroslav Schneider
Ľudovít Hrmo
Dušan Šimun
Pavel Jánošík
Silvia Mesíková
Peter Kubinec
Tajomníci
Rozhodnutia
SsFZ-DK-2018/2019-0699U 848: Andrej Špalek 1298928 (rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa z delegácie na MFS podľa čl. 64/1a. DS pokarhanie podľa čl. 64/5 DP a čl. 11 DP. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 02.042019
SsFZ-DK-2018/2019-0698U 843: Jakub Kolesnáč 1299074 (rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa z delegácie na MFS podľa čl. 64/1a. DS pokarhanie podľa čl. 64/5 DP a čl. 11 DP. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 02.042019
SsFZ-DK-2018/2019-0697U 842: Rastislav Staškovan 1311549 (rozhodca na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa z delegácie na MFS podľa čl. 64/1a. DS pokarhanie podľa čl. 64/5 DP a čl. 11 DP. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 02.042019
SsFZ-DK-2018/2019-0696U 841: Peter Kelemen 1216289 (rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa z delegácie na MFS podľa čl. 64/1a. DS pokarhanie podľa čl. 64/5 DP a čl. 11 DP. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 02.042019
SsFZ-DK-2018/2019-0695U 840: Rastislav Behančín 1199733 (rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa z delegácie na MFS podľa čl. 64/1a. DS pokarhanie podľa čl. 64/5 DP a čl. 11 DP. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 02.042019
SsFZ-DK-2018/2019-0694U 839: Lukáš Petrík 1334018 (rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa z delegácie na MFS podľa čl. 64/1a. DS pokarhanie podľa čl. 64/5 DP a čl. 11 DP. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 02.042019
SsFZ-DK-2018/2019-0693U 838: MFK Detva, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a vlastného zistenia za neuhradenie MZF za mesiac február 2019 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP. DS pokuta 100 € podľa čl. 64/2, 6 DP. DK SsFZ stanovuje novú lehotu úhrady MZF
SsFZ-DK-2018/2019-0692U 837: Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú DS udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/ 2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019
SsFZ-DK-2018/2019-0691U 837: Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú DS udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/ 2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.
SsFZ-DK-2018/2019-0690U 836: Tomáš Krutek (1175974, TJ Družstevník Belá – Dulice )
SsFZ-DK-2018/2019-0689U 835: MŠK NOVOHRAD Lučenec - obdržala podnet MaK SsFZ a FC VION Zlaté Moravce ohľadom transferu Samuel Budinsky (1320489) z FC VION Zlaté Moravce do MŠK NOVOHRAD Lučenec dňa 28.01.2019 ( ID 587196)
SsFZ-DK-2018/2019-0688U-834 Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú DS udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/ 2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.
SsFZ-DK-2018/2019-0687U-833 MFK Revúca - DK SsFZ obdržala podnet MaK SsFZ ohľadom transferu Adam Slovák (1197273) z MFK Jelšava do MFK Revúca dňa 31.01.2018
SsFZ-DK-2018/2019-0686Odpoved na vyjadrenie
SsFZ-DK-2018/2019-0685U 832: MFK Detva (IV.liga skupina JUH), ukladá klubu DS zákaz transferov hráčov a predbežné opatrenie pozastavenie súťažnej činnosti od 07.12.2018 do uhradenia záväzku voči SsFZ.
SsFZ-DK-2018/2019-0684U 831: Cinobanský športový klub ( V.liga skupina D),ukladá klubu DS zákaz transferov hráčov a predbežné opatrenie pozastavenie súťažnej činnosti od 07.12.2018 do uhradenia záväzku voči SsFZ.
SsFZ-DK-2018/2019-0683U 830: ŠK Belá ( V.liga skupina A),ukladá klubu DS zákaz transferov hráčov a predbežné opatrenie pozastavenie súťažnej činnosti od 07.12.2018 do uhradenia záväzku voči SsFZ.
SsFZ-DK-2018/2019-0682U 829: ŠK Vinica ( V.liga skupina D),ukladá klubu DS zákaz transferov hráčov a predbežné opatrenie pozastavenie súťažnej činnosti od 7.12.2018 do uhradenia záväzku voči SsFZ.
SsFZ-DK-2018/2019-0681U 828 : MFK Zvolen, ukladá klubu DS predbežné opatrenie pozastavenie súťažnej činnosti od 07.12.2018 do uhradenia oboch predmetných záväzkov.
SsFZ-DK-2018/2019-0680U-827 MFK Zvolen - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0679U-826 MŠK Tisovec - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0678U-825 MFK Detva - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0677U-824 Cinobanský športový klub - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0676U-823 OŠK Dobrá Niva - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0675U-822 ŠK Belá - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0674U-821 FK Vinica - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0673U-820 FK Predmier - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0672U-819 MFK Zvolen - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0671U-817 MŠK Tisovec - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0670U-817 FK Mesta Tornaľa - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0669U-816 MFK Detva - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0668U-815 Cinobanský športový klub - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0667U-814 OŠK Dobrá Niva - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0666U-813 ŠK Belá - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0665U-812 TJ Lovča - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0664U-811 ŠK Vinica - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0663U-810 FK Predmier - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0662U-809 MFK Zvolen - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0661U-808 Klub ŠK L+M AQUA Rapovce - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0660U-807 TJ Slovan Dudince - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0659U-806 OŠK Stožok - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0658U-805 Miroslav Debnár 1240256 (FK Šalková), za nesplnenie U 802 - nezaslanie vyjadrenia k  HNS - udretie súpera do tváre nie zanedbateľnou silou v stretnutí 13. kola
SsFZ-DK-2018/2019-0657U-804 MFK Zvolen - zaplatenie odstupného
SsFZ-DK-2018/2019-0656U 805: Miroslav Debnár 1240256 (FK Šalková), za nesplnenie U 802 - nezaslanie vyjadrenia k HNS - udretie súpera do tváre nie zanedbateľnou silou v stretnutí 13. kola medzi FK Šalková - ŠK Prameň Kováčová podľa čl. 49/1b a 64/1. DS na 3 súťažné stretnutie
SsFZ-DK-2018/2019-0655U 804: MFK Zvolen.DS zákaz transferov hráčov od 16.11.2018 za neuhradenie odstupného vo výške 3000 € podľa čl. 64/ 7 DP . DK stanovuje dodatočný termín na uhradenie odstupného na účet MFK Nová Baňa do 27.11.2018 pod ďalšími disciplinárnymi sankciami
SsFZ-DK-2018/2019-0654U-803 Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú DS udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/ 2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.
SsFZ-DK-2018/2019-0653U-802 Miroslav Debnár 1240256 (FK Šalková) na základe správy delegáta zväzu (HNS - udretie súpera do tváre nie zanedbateľnou silou
SsFZ-DK-2018/2019-0652U-801 TJ Tatran Klin - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0651U-800 TJ Vinohrad Čebovce - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0650U-799 MFK Zvolen. Obdržala podnet MaK SsFZ ohľadom podnetu MFK Nová Baňa - transfer Samuel Budínsky 1320489 z MFK Nová Baňa do MFK Lokomotíva Zvolen